„ГАЛА НУТС 2015“


Гала Нутс е фирма која е основана во септември 2015 година и нејзина основна дејност е продажба на големо на зачини, зрнести производи, житарици, сушени плодови и апетисани.
Фирмата врши секојдневна дистрибуција на своите производи на територија на град Скопје, како и дистрибуција низ цела Македонија.
Нашата компанија се состои од 10 високо мотивирани и енергични, млади луѓе кои со своите знаења и умеења придонесуваат за развивање и проширување на овој бизнис.
Имаме претставништво во кое можете директно да го погледнете нашиот асортиман и да остварите контакт

galanutspolastranavtoraverzija